Het waarom…

Rijkswaterstaat wil de veiligheid van de Omringkade – een primaire waterkering – rond Marken verbeteren. Het gaat om zowel de zuid- als de westkade. Bij een toets in 2005/2006 bleek dat delen hiervan niet volledig voldoen aan de veiligheidsnorm. Met de aanpak beoogt men:

  • het schiereiland Marken voldoende is beschermd is tegen een mogelijke overstroming
  • de zuid- en westkade van de Omringdijk weer 50 jaar meegaan

Planning

  • 2013: uitwerken voorkeursalternatief en opstellen ontwerp-projectplan en milieueffectrapport (MER)
  • 2013: ontwerp-projectplan en MER vaststellen en bekendmaken
  • 2013 – 2015: start uitvoering werkzaamheden. Naar verwachting duurt de realisatie ongeveer drie jaar.

Bewoners Rozewerf

Bewoners van de Rozewerf en ook veel andere betrokkenen ijveren voor een zorgvuldige beslissing over de dijkversterking. Iedereen is het er over eens dat de Rozewerf een unieke plek is die zo min mogelijk moet worden aangetast.
Het is daarom van groot belang dat het dijkversterkingplan een veilige oplossing biedt met behoud van deze historische plek.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>