Wie is wie

Rijkswaterstaat Noord-Holland                                                                                         Voor het versterken van de zuid- en westkade van de Omringkade rond Marken stelt Rijkswaterstaat een projectplan en een milieueffectrapportage op. Rijkswaterstaat  Noord-Holland is momenteel nog beheerder van de dijk en na afronding van de planfase gaat Hoog heemraadschap de plannen uitvoeren. Het opstellen van een projectnota MER en een Ontwerp-Dijkversterkingsplan heeft Rijkswaterstaat uitbesteed aan het  ingenieursburo DHV.

  • Rijkswaterstaat Noord-Holland [RWS NH]     Projectleider: Ed de Heij
  • Advies en ingenieursbedrijf DHV [DHV]

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier                                                          Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is nauw betrokken bij de dijkversterkingplannen voor de Omringkade Marken. Het hoogheemraadschap wordt de nieuwe beheerder van de dijk en neemt de uitvoering van de dijkversterking voor haar rekening.

  • DB-lid dhr. K. Stam

Gemeente Waterland

  • Burgemeester L.M.B.C. (Luzette) Wagenaar – Kroon
  • Beleidsmedewerker P.Kroost

Verder betrokken ambtenaren dijkversterkingstraject Hoorn – Amsterdam d.d. 17 juni 2013:

Tweede Kamer, commissie I&M: R. Bisschop
Provincie Noord-Holland: drs. N. Papineau Salm, Provinciale Staten
P. Hartskamp-de Jong, Provinciale Staten
P. Boon, Adviseur Waterkingen
K. Arpad-Jongsma, sectormanager water
A. van Duinen, beleidsmedewerker cultuurhistorie
Hoogheemraadschap Hollands: K. Stam, Hoogheemraad
Noorderkwartier: K. Woestenburg, Omgevingsmanager Versterking Markermeerdijken
Amsterdam stadsdeel Noord: mr. drs. K. Diepeveen, portefeuillehouder VROM c.a.
Gemeente Edam-Volendam: T.G.C. Luyckx, wethouder
S. Vink, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling
Gemeente Zeevang: H. Schutt, wethouder
Gemeente Koggenland: J. Wijnker, wethouder
Gemeente Hoorn: R. Louwman, wethouder

Handige links:

Expertise Netwerk Waterveiligheid: www.enwinfo.nl

1 reactie op “Wie is wie

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>