Hergebruik basaltstenen

In een mail van 13 maart 2012 antwoord de heer de Heij (projectleider) op een vraag over hergebruik van de aanwezige basaltstenen op de Rozewerf.

….. Het is juist dat bij hergebruik van basaltstenen op aanschafkosten bespaard kan worden. Over het hergebruik van bestaande stenen is tot nu toe aangegeven dat handmatig herzetten van de stenen langs de hele omringkade arbotechnisch niet haalbaar/ toelaatbaar is. Wel is aangegeven dat het wenselijk is om op specifieke (zicht) locaties zoals de Rozewerf te onderzoeken of basaltstenen teruggeplaatst kunnen worden. Of het qua kosten goedkoper is weet ik nog niet, maar voor het historische karakter is het wel beter. In de uitwerking van het ontwerp bij de Rozewerf zullen we daar zeker naar kijken.
Met vriendelijke groet,
Ed de Heij ….