Mail planvorming Omringkade Marken

30 maart 2009 Mail Projectleider – Planstudie Versterking Omringkade Marken

Rijkswaterstaat Noord-Holland is de beheerder van de dijk en uitvoerder van het project. Marijke Visser schrijft onderandere:

“Het volgende kan ik u melden:
- de provincie Noord-Holland heeft 7 reacties ontvangen op de startnotitie
- de MER richtlijnen zijn n.a.v. deze reacties opgesteld (16 januari jl)
- de MER richtlijnen zijn op 4 februari jl door de provincie Noord-Holland vastgesteld; ik verwacht dat deze spoedig naar u toe wordt gestuurd. Sinds 1 januari jl vervang ik de heer Amar Das en zal verder zorgdragen voor de uitvoering van de Planstudie. Binnen de Planstudie worden meerdere varianten uitgewerkt (de projectnota MER) en wordt er 1 variant gekozen. Deze variant wordt verder uitgewerkt tot een Ontwerp-Dijkversterkingsplan.
Het opstellen van een projectnota MER en een Ontwerp-Dijkversterkingsplan zal Rijkswaterstaat uitbesteden aan een ingenieursburo; momenteel wordt gewerkt aan de opdrachtformulering. De verwachting is dat de MER en het Ontwerp-Dijkversterkingsplan in het 2de kwartaal van 2010 ter inzage wordt gelegd.
De nieuwe veiligheidsnormen voor de omringkade zijn nog niet vastgesteld; hierover ben ik in overleg met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de subsidieverlener voor o.a. dit project.”