Reactie Startnotitie Gedeputeerde Staten

Reactie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op de startnotitie MER Dijkversterking Marken

….. Behalve de bebouwde Rozewerf grenzen nog een aantal onbebouwde, archeologisch zeer waardevolle werven dicht bij of zelfs onder de Omringdijk. Ingrepen in of nabij de dijk zullen naar verwachting  gevolgen hebben voor aanwezige cultuurhistorische waarden in het gebied. …..

…..Met betrekking tot de voorgestelde varianten voor versterking van de dijk is de minst ingrijpende variant (ten aanzien van cultuurhistorische waarden) het aanleggen van voorland, eventueel in combinatie met een enkelzijdige versterking (aan de voor- of achterzijde). …..