Presentatie Rijkswaterstaat

19 juni 2012 – Presentatie Rijkswaterstaat aan Projectgroep en Klankbordgroep

19 juni 2012 – Verslag Klankbordgroepoverleg; Maatwerklocaties

…. Maatwerklocaties
In het DO wordt het ontwerp voor locaties waar het VKA niet mogelijk is verder uitgewerkt en gedetailleerd. De uitzonderingslocaties zijn de locaties waar huizen staan nabij de dijk en de Rozenwerf. Op plekken waar huizen aan de dijk staan wordt een vierkante versterking in combinatie met een constructie toegepast. Deze constructie een damwand aan de binnenzijde binnenzijde van de dijk en op de plaats van de beschoeiing van de dijksloot, zorgt ervoor dat een berm niet noodzakelijk is zodat de huizen en woonstraat
gespaard blijven. Voor het traject langs de buitenzijde ter plaatse van de Rozewerf zijn twee nieuwe alternatieven opgesteld. Versterking in grond d.m.v. een steunberm aan de buitenzijde of versterking met een damwand. De damwand moet trillingsarm worden aangebracht, bijvoorbeeld door middel van de methode “silent piling”. Vanwege het sparen van de unieke landschappelijke en cultuurhistorische waarden van deze plek (met o.a. de ijsbrekers) en het voorkomen van zetting en vervorming van het grondlichaam van de werf bij het aanbrengen van een buitendijkse steunberm is uiteindelijk gekozen voor het aanbrengen van een damwand. Bij de tuinen komt een vierkante versterking met constructie binnendijks als beste uit de effectbeschrijving. De constructie, een damwand langs de binnenteen van de dijk, voorkomt negatieve effecten op landschap, cultuurhistorie en leefmilieu. De tuinen van de bewoners van de Rozewerf blijven voor het grootste deel gespaard. Ter plaatse van de heuvel is geen constructie nodig omdat de heuvel zelf zorgt voor genoeg stabiliteit. …..